Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Site Ziyaretçi Bilgilendirme Metni Ve Rıza Beyanı Formu

Değerli Ziyaretçilerimiz,

NAME GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.(Name Gıda) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10.md.’nden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.

1. Name Gıda’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

En başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK ile kişisel verilerin korunma esasları belirlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin korunmasının sağlanması için bazı hallerde uygulanacak cezai yaptırımlar öngörmektedir. Bu mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı (fiziki) ya da elektronik ortamda, Name Gıda’nın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için açık rızanız ve/veya mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

2. Name Gıda kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz; Name Gıda tarafından sunulan ürün, hizmet ve yürüttüğü ticari faaliyetlere göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler başta olmak üzere www.namegida.com adlı web sitesinin ziyaret edilmesi, Name Gıda tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız, iş başvurusu veya burs başvurusu yapmanız, Name Gıda’ya ait Ofis/Fabrika binalarını ziyaret etmeniz ya da çağrı merkezi ve sosyal medya mecraları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

Name Gıda, www.namegida.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu aydınlatma metininde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Belirtmek isteriz ki, www.namegida.com web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir.

Çerez (cookie): kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

İnternet sitemizin çerezleri: Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılmaktadır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve internet sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden sizi kurtaran, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Çerezler; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek ve izlemek için de kullanır.
Çerezler; ilgi alanlarınıza göre, size daha uygun içerik ve reklamları sunmak üzere reklam/tanıtım amacıyla da kullanılır. Bu şekilde, web sitesini/mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha göstermez.
Çerezler ayrıca; arama motorlarını, web sitesini, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak için kullanılabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek amacıyla; web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

www.namegida.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır.

Oturum kimliği çerezi; Tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.

Kalıcı çerez; Sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek ve www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini/mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilir fakat web sitesinin/mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

3. Name Gıda kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Name Gıda, KVKK ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Kişisel Verilerin Korunması Kanunumuz nezdinde "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz Name Gıda tarafından şu amaçlarla işlenmektedir.
• İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
• Açık rızanız olması halinde yapabileceğimiz çalışmalar dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek,
• Burs başvurularını sağlıklı şekilde değerlendirebilmek,
• Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek,
• İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,
• Name Gıda’ya ait binaların fiziksel güvenliğini ve denetimini yapmak,
• KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. Name Gıda kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Name Gıda’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. Name Gıda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı prosedürlerimizi oluşturduğumuzu bu kapsamda yaşanacak gelişim ve değişime uyumlu olarak da güncelleyeceğimizi bilginize sunarız.

5. Name Gıda kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, Name Gıda ve bağlı kuruluşlarını, (iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini), faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla açık rızanız doğrultusunda veya mevzuat hükümleri doğrultusunda paylaşılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
• işlenip işlenmediğini öğrenme,
• işlenmişse bilgi talep etme,
• işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
• eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
• aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
• münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

7.Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

Kişisel veriler ile ilgili mevzuatta değişikliklerin olması halinde, sayfamızda yer alan bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Name Gıda’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Name Gıda’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Name Gıda ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

9.Name Gıda’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.namegida.com adresindeki “Name Gıda VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP FORMU” nu doldurarak ve/veya formun imzalı bir nüshasını İçereköy Mah. Yeşilvadi Sok. No: 8,Kat 3,Daire 4 Ataşehir/ İstanbul - Türkiye adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Name Gıda’ya iletmeniz durumunda Name Gıda talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Name Gıda tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

• Ziyaretçi onayı:

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Yukarıda detayları ile açıklanan amaç ve süreçler kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini;

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi yukarıda ki metni okuduğumu ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Name Gıda tarafından; Name Gıda çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Name Gıda’nınhizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Name Gıda’ya başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.namegida.com adresindeki formu doldurarak ve/veya formun imzalı bir nüshasını İçereköy Mah. Yeşilvadi Sok. No: 8,Kat 3,Daire 4 Ataşehir/ İstanbul - Türkiye adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürünü okuduğumu ve anladığımı beyanla; Kişisel verilerimin işlenmesini ve kanuni gereklilikler nedenli paylaşımını onaylıyorum.

Adı Soyadı :
TC.Kimlik No:
GSM No:
Tarih:
ONAY: