Gıda Güvenliği Politikamız

gida-guvenligi-politikasi
EN ÖNEMLİ TAAHHÜDÜMÜZ: GIDA GÜVENLİĞİ
Gıda sektöründe kendi alanında lider olma yolunda ilerlemeyi; gıda güvenliği bilinciyle ulusal ve uluslararası şartları, ürün güvenliğini ve kalitesini sağlamayı; yüksek beklentili müşterilerimizi mutlu etmeyi hedeflemekteyiz.

Global organizasyonumuzda yer alan tüm çalışanlarımız, tanımlanmış görev ve sorumlulukları doğrultusunda üstlendikleri görevi “müşteri odağı, kalite ve gıda güvenliği kuralları, çevresel sorumluluk ve etik ilkeler” çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin bilincindedir. Muhtemel risklere duyarlı yaklaşımla, hedeflerimizden sapmaya yol açacak faktörleri belirleyerek, riskleri ortadan kaldırmak veya en düşük seviyeye indirmek için önlemler almak temel ilkelerimizdendir.

Name Gıda olarak, sistemlerimizi ve alt yapımızı sürekli yenileyerek;
• Süreçlerimizi etkin yönetmeyi, verimli işletmeyi,
• Satınalmadan üretime, tüm aşamalarda gıda gerçekliğini (otantisite) önemsemeyi,
• Risklere hassas yaklaşımla, gerekli önlemleri alarak ürün güvenliğini sağlamayı,
• Sürekli iyileştirme çerçevesinde sistemin etkinliğini sürekli gözden geçirmeyi,
• Kalite ve gıda güvenliği sisteminin uygulanmasında üst yönetim desteğini,
• Hedeflerimize ulaşmak için ihtiyaç duyulacak kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.